Prasa
Hippogriffie Pióro

O instytucji
33gBM.png

Hippogriffie Pióro - gazeta sarmacka, założona w 2019 roku przez Januszka von Hippogriff-Pałasza (późniejszego księcia Filipa I Gryfa) w Almerze.

33gBU.png
S00301
numer ewidencyjny
Filip I Gryf
Wydawca Gazety
Wilhelm Orański
Redaktor Naczelny
27 883,26 lt
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby