Instytucja Nauki
Sarmacki Instytut Służby Państwowej

O instytucji
fj5egCu4.png


17.08.2019 – powołanie Sarmackiej Szkoły Służby Państwowej
3.11.2020 – przemianowanie na Instytut
Sarmacki Instytut Służby Państwowej (SISP) to prywatna organizacja pod patronatem władz Hasselandu, która stawia sobie za cel analizę działania organów państwowych, a pośrednio także sektora prywatnego i publikowanie różnego rodzaju raportów i analiz, wskazujących niedociągnięcia i obszary do poprawy.
Instytut jest w fazie organizacji.
S00295
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Dziekan
102 089,72 lt
stan konta
Angemont
lokalizacja siedziby