Instytucja Nauki
Sarmacka Szkoła Służby Państwowej

O instytucji
lg51W6iQ.png
Sarmacka Szkoła Służby Państwowej to szkoła wyższa założona 17.08.2019 r. w celu prowadzenia studiów z prawa i administracji, a w przyszłości także innych dziedzin przydatnych dla osób, chcących przygotować się do pracy w sarmackich organach i instytucjach.
Oprócz pełnych studiów będziemy też oferować przygotowanie na zamówienie kursów z węższych zagadnień. Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kursów osoby z doświadczeniem wyniesionym z rządu, Sejmu, TK, PG i innych instytucji.
Prawdopodobnie we wrześniu/październiku będziemy mogli zaprosić na pełne studia magisterskie, ale zapraszamy do regularnego odwiedzania naszego profilu, który będzie na bieżąco uzupełniany.
IN SAPIENTIA VICTORIA - w mądrości zwycięstwo - to nasze motto.

W ramach Szkoły będą działać:
-Centrum Egzaminacyjne - prowadzące egzaminy z kursów, których autorzy-wykładowcy nie chcą sami się tym zajmować,
-Centrum Współpracy Międzyuczelnianej - zajmujące się współpracą z innymi uczelniami we wspólnych programach czy studiach interdyscyplinarnych.
S00295
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Dziekan
102 089,72 lt
stan konta
Angemont
lokalizacja siedziby