Lokalizacja Historyczna / Lenno
Korona Gryfów

O instytucji
Baronia Korona Gryfów. Lennikiem Księcia Sarmacji jest Filip I Gryf. Lenno znajduje się w Starosarmacji, koło KM Grodzisk, przy Zatoce Grodziskiej, w okolicach granicy z Mirią.

Akt nadania lenna
S00291
numer ewidencyjny
Filip I Gryf
Baron Korony Gryfów
256 168,54 lt
stan konta