Instytucja Prywatna
Wydawnictwo Intersarmatia

O instytucji
Wydawnictwo Intersarmatia powstało w czerwcu 2019r. aby publikować teksty na tematy przede wszystkim prawne i administracyjne. Będziemy służyć jako wsparcie merytoryczne dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej w przystępnej formie o systemie prawnym Sarmacji i jej prowincji. Oferujemy współpracę autorom tekstów.
S00280
numer ewidencyjny
Santiago Vilarte von Hippogriff
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
101 273,10 lt
stan konta
Angemont
lokalizacja siedziby