Instytucja Prywatna
Hasselandzkie Towarzystwo Krajoznawcze

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00279
numer ewidencyjny
Erik Otton von Hohenburg
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Angemont
lokalizacja siedziby