Instytucja Prywatna
Ministeriat Republiki Baridas

O instytucji
Dwór Jego Królewskiej Mości jest instytucją Królestwa Baridasu.

1. Pretor,
2. Podskarbi,
3. Pisarz,
4. Kustosz,
5. Kasztelan Almery.

Ordonans Króla z dnia 14 października 2019 r. o Dworze Królewskim i urzędach Królestwa Baridasu.
S00274
numer ewidencyjny
Król Baridasu
brak zarządcy
Wicekról
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Almera
lokalizacja siedziby