Instytucja Prywatna
Sarmacki Związek Szachowy

O instytucji
Sarmacki Związek Szachowy został powołany 06.05.2019 r., aby koordynować rozgrywki szachowe w Sarmacji. Jego członkami są działające obecnie w KS kluby szachowe:

1. Olimpia-Unia Grodzisk
2. Szach Harz


Związek zajmuje się organizacją rozgrywek na terenie KS, jak i międzynarodowych, wspiera krajowe kluby szachowe i popularyzuje grę. Więcej info:
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/11634

Siedziba: ul. Parkowa 1, 2-707 Angemont, Hasseland.

UWAGA! Z dniem 19.01.2020 r. klub Olimpia-Unia Grodzisk zmienił swój status na instytucję niesystemową. Wszelkie rozliczenia z klubem należy odtąd prowadzić przez konto i profil naszego Związku.


UWAGA! Klub Gryf Runhoff został rozwiązany z dniem 4.01.2021 r.
S00271
numer ewidencyjny
brak zarządcy
zarządca instytucji
96 411,51 lt
stan konta
Angemont
lokalizacja siedziby