Instytucja Prywatna
Kościół Rotryjski

O instytucji
bX20Gc10.png
Lud Boży zamieszkujący Księstwo Sarmacji powierzony został 25 kwietnia 2019 r. wolą Jego Świątobliwości Piusa Leona I opatowi, który kieruje nim, na podobieństwo biskupa diecezjalnego, jako własny jego pasterz.

Opactwo Teplickie stanowi opactwo terytorialne pod zarządem Towarzystwa Jezusowego i jest podporządkowane bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Jego siedzibą jest klasztor pw. św. Marka Ewangelisty w Teplicach (Federacja Slawonii), ulokowany przy kościele pw. św. Dominika. Opatem terytorialnym jest ks. infułat Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini SJ. W ramach opactwa posługuje ks. mgr net. Tadeusz von Hippogriff-Brus SJ, pełniący funkcję Przeora Opactwa Teplickiego.
S00269
numer ewidencyjny
Adabertus Pronobis
Opat Teplicki
11 652,76 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Złóż podanie o zatrudnienie