Instytucja Prywatna
Uniwersytet Bialeński

O instytucji
Uniwersytet Bialeński jest jedyną, państwową jednostką organizacyjną prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną w Republice Bialeńskiej i posiadającą osobowość prawną. Kształci on obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także prowadzi badania naukowe z różnych dziedzin nauki.
S00262
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
właściciel instytucji
brak zarządcy
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Wolnograd (Bialenia)
lokalizacja siedziby