Instytucja Nauki
Akademia Polinaukowa w Bordonii

O instytucji
Oyz5m8N3.png

Akademia Polinaukowa z siedzibą w Bordonii została założona w 2018 r. i jest pierwszą lenną szkołą wyższą. Jest to nowy rodzaj instytucji nauki, która powstała z myślą o kształceniu przede wszystkim mieszkańców hrabstwa Bordonii, ale również stanowi odpowiedź na potrzeby społeczne w zakresie kształcenia oraz zdobywania wiedzy na każdym szczeblu. Akademia jest pierwszą prywatną uczelnią, która dodatkowo będzie wspierać opiniami sarmacką administrację publiczną.
Struktura Akademii:
Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Nauk Nowych,
Katedra Nauk Ścisłych,
Sarmacki Szpital im. Dobrej Nadziei,
Akademicka Szkoła Elementarna.


S00258
numer ewidencyjny
Apolinary Montserrat
Rektor Akademii
brak zarządcy
Dziekan Generalny
683 561,99 lt
stan konta
Bordonia
lokalizacja siedziby