Partia Polityczna
Wspólna Przyszłość

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00253
numer ewidencyjny
Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Członkowie partii