Partia Polityczna
Wspólna Przyszłość

O instytucji
Wspólna Przyszłość to partia założona 3 grudnia 2018 roku przez Bialeńczyków dla Bialeńczyków i Sarmatów. Jesteśmy aktywnymi obywatelami stawiającymi na rozwój i współpracę. Opowiadamy się za silną Republiką Bialeńską w silnym Księstwie Sarmacji. Już teraz zapoznaj się z naszym program i wstąp w nasze szeregi by razem z nami służyć Republice i Księstwu!
S00253
numer ewidencyjny
Antoni Kacper Burbon-Conti
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
Wolnograd (Bialenia)
lokalizacja siedziby
Członkowie partii