Instytucja Prywatna
Bialeński Związek Sportowy

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00251
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Wolnograd (Bialenia)
lokalizacja siedziby