Instytucja Prywatna
Bialeńska Lista Przebojów

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00250
numer ewidencyjny
Jan Sapieha
Dj Janek
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta
Wolnograd (Bialenia)
lokalizacja siedziby