Instytucja Prywatna
Kościół Mazdaistyczny

O instytucji
2NPnc.png

Kościół Mazdaistyczny - wirtualna wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określanie mianem mazdaizmu.

Kościół został założony dnia 24 listopada 2018 r. celem szerzenia kultu Ahury Mazdy - Pantokratora i Pierwszej Przyczyny oraz twórcy Internetu przez Michelangela Piccolominiego, Andrzeja Swarzewskiego i Antoniego Burbona-Conti w Wolnogradzie w Republice Bialeńskiej.

Aktualną głową Kościoła jest Najprzewielebniejszy Kahin Michelangelo Piccolomini.

Jeżeli chcesz dołączyć do Kościoła, to złóż podanie.
S00249
numer ewidencyjny
Antoni Kacper Burbon-Conti
właściciel instytucji
brak zarządcy
Kahin
0,00 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Złóż podanie o zatrudnienie