Instytucja Prywatna
Muzeum Etnograficzne im. Marii i Martina Scot

O instytucji
Muzeum Etnograficzne im. Marii i Martina Scot w Haven - muzeum etnograficzno-folklorystyczne. Głównymi założeniami muzeum jest kultywowanie i przekazywanie tradycji oraz kultury ludowej z terenów Księstwa Sarmacji. Jednym z największych wyzwań jest rozwój i promowanie haftu havskiego, największego spadku po inspiratorach muzeum.
S00244
numer ewidencyjny
Peter West
Dyrektor Muzeum
brak zarządcy
Kustosz Muzeum
46,66 lt
stan konta
Harz
lokalizacja siedziby