Instytucja Prywatna
Stowarzyszenie Samorządowców Sarmacji

O instytucji
I7W9hTJG.png

Stowarzyszenie Samorządowców Sarmacji — organizacja zrzeszająca osoby zatrudnione w administracji samorządowej powstała 30 czerwca 2018 roku w mieście Angemont.

Z poważaniem
TlE4nxlD.png
Prezes SSS
S00228
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Prezes
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Angemont
lokalizacja siedziby