Prasa
Gazeta Hasselandzka

O instytucji
Właścicielem “Gazety Hasselandzkiej” jest Spółka Haspress. Założyciel: Piotr de Zaym. Redakcja nie ma obowiązku zamieszczania niezamówionych artykułów.
S00225
numer ewidencyjny
Hasseland
Wydawca Gazety
Piotr de Zaym
Redaktor Naczelny
163 322,07 lt
stan konta

historia rachunku

Angemont
lokalizacja siedziby