Lokalizacja Historyczna / Lenno
Palatynat Lichtensteinu

O instytucji
EyWnVSTV.png
Palatynat Lichtensteinu znajduje się w Królestwie Teutonii i tworzy federację dwóch lenn — Hrabstwa Abvienolheimu (które leży na teutońskich wyspach, w okolicach Jeziora Lokan na granicy między Slavią, a Enderasją) i Baronii Tselebormu (która leży w Loardii, na środkowym odcinku granicy baridajsko-teutońskiej). Do federacji mogą zostać inkorporowane inne terytoria, o ile są ziemiami, które należą do członków Rodu von Lichtenstein i znajdują się w Teutonii.

Cała władza w Palatynacie należy do Palatyna, choć musi on uzgadniać swoje decyzje z Sejmem Lichtensteinu (teu. Lihtenštánthing). Do Sejmu wchodzą wszyscy członkowie Rodu von Lichtenstein, którzy przyłączyli swoje ziemie do Palatynatu.

22 kwietnia 2018 roku Palatynat przejął kontrolę nad ziemiami niczyimi byłego Kalifatu Al Farun, gdzie proklamowano powstanie Uksiążęconego Protektoratu Al Farun, który pozostawał w unii personalnej z Palatynatem do 27 kwietnia 2018 roku.
S00219
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Kanclerz
9 850,02 lt
stan konta