Instytucja Nauki
Książęca Akademia Nauk

O instytucji
Książęca Akademia Nauk - instytucja mająca na celu poprawę stanu nauki w Księstwie Sarmacji. Za zadanie ma uporządkować aspekty związane z nauką oraz nagradzać i pomagać wschodzącym osobą działającym dla nauki.

Wydziały:

9493882_wydziahumanistyczny.png 9493876_wydzianaukspoecznych.png

9493881_wydziafizykiimatematyki.png 9493879_wydziabiologiiichemii.png

9493877_wydziasztukpiknych.png 9493880_wydziastudiwmikornacyujnych.png

9493878_wydzianaukdodatkowych.png


Członkowie Rady Naukowej:
Peter West
David de Hoenhaim
Viktor von Vihren - wydział studiów mikronacyjnych
Patryk Vindsor
Tomasz Liberi
Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
_____________________________________________


8Yar5vs9.png
www.sarmacja.org/podstrona/pokaz/679[url][/url]

m_AD468.png
Instytucja działa za aprobatą Księcia Sarmacji - Tomasza Ivona Hugona
_____________________________________________
S00197
numer ewidencyjny
Peter West
Rektor
brak zarządcy
Dziekan
8 424,28 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy