Lokalizacja Historyczna / Lenno
Awarska Organizacja Inicjatyw Użytecznych

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00190
numer ewidencyjny
Mikołaj Torped
Udzielny Książę
brak zarządcy
Podprezez
0,99 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny