Partia Polityczna
.Starodawna

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00188
numer ewidencyjny
Mikołaj Torped
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
763,07 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Członkowie partii