Partia Polityczna
Stronnictwo Centrowo-Demokratyczne

O instytucji
a5ZrsoM.png
Stronnictwo Centrowo-Demokratyczne to partia oparta na wszelkich wartościach, jakie to niesie za sobą demokracja. SCD to sarmacka partia polityczna pochodząca z Sclavinii.
SCD to utrzymana w duchu "centrum" partia skupiająca demokratów wszystkich narodowości. Nasza partia demokratyczna dąży do demokratycznych warunków w Księstwie Sarmacji i Konfederacji Sclavinii. Popieramy integracje i pobudzenie aktywności w Księstwie Sarmacji i przede wszystkim Konfederacji Sclavinii a sprzeciwiamy się niedociagnięciom i opieszałości władz a także wadliwie napisanemu prawu.
Sarmato! Jeżeli dobro twojego kraju leży ci na sercu to, zamiast narzekać dołącz do nas!

Stronnictwo Centrowo-Demokratyczne
Dawniej:
Hans+
gY8cEVLW.png

Właścicielem Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego jest:
nDSU5va1.png
S00186
numer ewidencyjny
Krzysztof Hans van der Ice
Prezes Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego
Krzysztof Hans van der Ice
Członek Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego
4 424,18 lt
stan konta
Eldorat
lokalizacja siedziby
Członkowie partii
Wstąp w szeregi partii!