Partia Polityczna
Stronnictwo Centrowo-Demokratyczne

O instytucji
a5ZrsoM.png
Stronnictwo Centrowo-Demokratyczne to partia oparta na wszelkich wartościach, jakie to niesie za sobą demokracja. SCD to sarmacka partia polityczna pochodząca z Sclavinii.
SCD to utrzymana w duchu "centrum" partia skupiająca demokratów wszystkich narodowości. Nasza partia demokratyczna dąży do demokratycznych warunków w Księstwie Sarmacji i Konfederacji Sclavinii. Popieramy integracje i pobudzenie aktywności w Księstwie Sarmacji i przede wszystkim Konfederacji Sclavinii a sprzeciwiamy się niedociagnięciom i opieszałości władz a także wadliwie napisanemu prawu.
Sarmato! Jeżeli dobro twojego kraju leży ci na sercu to, zamiast narzekać dołącz do nas!

Stronnictwo Centrowo-Demokratyczne
Dawniej:
Hans+
gY8cEVLW.png

Właścicielem Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego jest:
nDSU5va1.png

Stowarzyszenie "Nova" to projekt działający głównie na terenie Konfederacji Sclavinii oraz Księstwa Sarmacji zajmujący się działaniem na rzecz rozwoju mieszkańców Księstwa Sarmacji i dbania o interesy tychże ludzi. Stowarzyszenie "Nova" jest inicjatorem działań na szczeblu interwencyjnym, kulturalnym, politycznym, rozrywkowym, społecznym i sportowym wspierających sarmatów i sclavińczyków oraz inne narodowości na terenie Księstwa Sarmacji i państw z nim stowarzyszonych. Stowarzyszenie wraz z partią, młodzieżówką i projektem kobiecym jest tworzone w większości przez dziennikarzy lokalnych mediów (z inicjatywy tych z Hans Media ale i tych z publicznego nadawcy RTS) znających lokalne potrzeby. Jest to organizacja prospołeczna z siedzibą w Eldoracie z placówkami w innych sclavińskich miastach a także w Grodzisku czyli stolicy Księstwa Sarmacji. Stowarzyszenie "Nova Plus" wspiera organizacja kobieca "Nova 2" a także młodzieżówka "Nova Plus" obecna z poziomu partii jako SCD Młodych.
S00186
numer ewidencyjny
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
Prezes Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
Członek Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego
52 775,63 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Członkowie partii
Wstąp w szeregi partii!