Instytucja Prywatna
Intendentura Starosarmacji

O instytucji
Intendentura Starosarmacji


D4HUMn67.png

Intendentura jest instytucją otaczającą troską najważniejsze obszary życia Starosarmacji. Zostaliśmy powołani by obserwować z boku a czasem nawet z ukrycia i w odpowiednim momencie służyć radą oraz pomocą. Jesteśmy obecni wszędzie a nasze spojrzenie jest zawsze czujne. To nie jest zwykła urzędnicza praca - to misja.
S00177
numer ewidencyjny
Starosarmacja
właściciel instytucji
Prokrustes
Superintendent
2 638,78 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby