Lokalizacja Historyczna / Lenno
Nakielnica

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00174
numer ewidencyjny
John Rasmusen
Pan Lokacji
brak zarządcy
Zarządca Lokacji
1 092,85 lt
stan konta