Instytucja Prywatna
Redis

O instytucji
GDv0V28x.png


Redis, Firma założona 15 Kwietnia 2017 roku. Obecnie firma kieruje się w stronę filatelistyki oraz mediów.
S00172
numer ewidencyjny
Thimoteus ik Hohentsolern
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,99 lt
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby