Instytucja Prywatna
Klub Olimpia-Unia Grodzisk

O instytucji
MmU99Dv7.png

Klub Sportowy Olimpia-Unia Grodzisk został założony 10 marca 2019 r. na bazie istniejącego wcześniej Klubu Strategii Sarmackiej. Zajmujemy się przede wszystkim szachami, chociaż jesteśmy też otwarci na inne dyscypliny. Chcemy organizować turnieje indywidualne i drużynowe.
Chcesz do nas dołączyć? Pisz do Santiago Vilarte

Aktualne wpisowe: 1000 lt

1qnaRM5S.png
S00171
numer ewidencyjny
Santiago Vilarte von Hippogriff
właściciel instytucji
Santiago Vilarte von Hippogriff
zarządca instytucji
17 000,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby