Instytucja Prywatna
Bank Walutowy SSA

O instytucji
Z dniem 1 sierpnia 2020 r. wszelka działalność Banku Walutowego została zawieszona. BW SSA oświadcza, że na dzień 1.08.2020 r. nie posiada żadnych zobowiązań wobec osób trzecich.

Bank Walutowy SSA umożliwia wymianę waluty: libert sarmacki < - > ren FN.
Aktualny kurs: 1 ren = 2,7 lt
1 jord = 3 lt
Prowizja: 5% (nie mniej niż 500lt)

Opłata manipulacyjna: 500 lt

Konta Banku Walutowego:
-w Fed. Nordackiej (ren FN) - Vilarte,
-w ZSRM (jord) - Vilarte,
-w Sarmacji - instytucja Bank Walutowy SSA, S00171.

W celu wymiany pieniędzy należy wpłacić kwotę na odpowiednie konto, podając walutę docelową i nazwę konta docelowego.
Jeśli bank nie będzie w stanie ustalić, dokąd należy przesłać pieniądze, zostaną zwrócone na konto zleceniodawcy w potrąceniem opłaty manipulacyjnej.
S00171
numer ewidencyjny
Santiago Vilarte von Hippogriff
zarządca instytucji
1 631,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Angemont
lokalizacja siedziby