Instytucja Prywatna
Szkoła Główna

O instytucji
Szkoła Główna ma podobny charakter do Instytutu Edukacji Sarmanckiej.
S00166
numer ewidencyjny
własność państwowa
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby