Partia Polityczna
Sclavińska Wolność

O instytucji
tZ75E9Bh.png

Sclavińska Wolność powstała 16 listopada 2016 roku jako odpowiedź na próbę fuzji Sclavinii ze Starosarmacją. Zachęcamy do zapoznania się z deklaracją ideową członków i wstąpienia w nasze szeregi. Zainteresowanych zapraszam na PW.

Deklaracja ideowa członków partii Sclavińska Wolność

1. Samorządny Konsulat Sclavinii
Odpowiadamy się za samorządnym, wolnym od obcych nacisków Konsulatem Sclavinii. Upatrujemy szansę i alternatywę wobec zjednoczenia z Starosarmacją w szeregu działań podjętych na płaszczyźnie życia lokalnego i administracji samorządu mających na celu aktywizację społeczności sclavińskiej, promocję regionu, a także usprawnienie naszego samorządu. Działania te pragniemy realizować we współpracy z obecnymi i przyszłymi Sclavińczykami, władzami, a także organizacjami lokalnymi.

2. Konserwatyzm liberalny
Działania swe opieramy na wartościach konserwatywno-liberalnych. Pozostajemy liberalni w sferze gospodarczej, wolności obywatelskich, konserwatywni natomiast w kwestiach społeczno-obyczajowych.

Wolność, własność, sprawiedliwość – to principia, które będą nam przyświecały w naszej działalności na rzecz Księstwa Sarmacji i samorządnego Konsulatu Sclavinii.

Wolność rozumiemy jako swobodę działań w sferze gospodarczej i obywatelskiej. Powołując się na klasyka „Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego” - a zatem odpowiadamy się za nieskrępowanym podejmowaniem decyzji i działań do momentu w którym nie ograniczamy wolności lub bezpieczeństwa innego człowieka. Tym samym odpowiadamy się za braniem pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

Wolność odnosimy również w kontekście zachowanie samorządności Konsulatu Sclavinii. Wyznajemy pogląd, że to Sclavińczycy powinni mieć wyłączne prawo do decydowania o sobie i swojej Ojczyźnie, a zagwarantowanie tego możliwe będzie jedynie przy zachowaniu odrębności samorządowej w ramach Księstwa Sarmacji.

Własność – jesteśmy zdania, że prawo do własności jest podstawowym i niezbywalnym prawem każdego człowieka. Odpowiadamy się za niskimi daninami na rzecz państwa i samorządu, a także wzmocnieniem prawa do własności.

Sprawiedliwość – odpowiadamy się za państwem prawa i sprawiedliwością w sferze prawnej, obyczajowej i społecznej. Stoimy przy stanowisku, że każdy powinien być równy wobec prawa, nie ma równych i równiejszych. Jesteśmy zatem przeciwni:
- kolesiostwu,
- wspieraniu wybranych grup społecznych,
- wszelkich nierówności w prawach obywatelskich.
S00156
numer ewidencyjny
Malcher Estery Naw
Przewodniczący Partii
Ingvar Augustsson v. H. de la Sparasan
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Eldorat
lokalizacja siedziby
Członkowie partii