Partia Polityczna
Akcja Integralistyczna Sarmacji

O instytucji
L0viITNf.png


Akcja Integralistyczna Sarmacji jest ruchem ideologiczno politycznym, skupiającym monarchistów różnych szkół. Akcja Integralistyczna Sarmacji, jest partią polityczną działającą w Księstwie Sarmacji.

Akcja Integralistyczna Sarmacji, wyznaje idee - Integralizmu. Dążymy do zachowania ustroju monarchii konstytucyjnej w państwie. Integraliści, za jeden z głównych celów stawiają sobie pobudzenie aktywności politycznej obywateli Księstwa Sarmacji. Ważnym aspektem AIS jest integracja wspólnoty sarmackiej pod berłem korony Księcia Sarmacji.
S00149
numer ewidencyjny
Fryderyk von Hohenzollern
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Członkowie partii
Wstąp w szeregi partii!