Instytucja Prywatna
System Informatyczny Starosarmacji

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00145
numer ewidencyjny
Starosarmacja
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
4,76 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby