Partia Polityczna
Natiear Partiax Baridasa

O instytucji
Nv060TLZ.png


Narodowa Partia Baridasu (bar. Natiear Partiax Baridasa)- ruch polityczny, o zabarwień nacjonalistyczno - monarchistycznym.

Natienar Partiax Baridas wyznaje idee Baridajskiego Nacjonalizmu. Głównym celem partii jest dążenie do zachowania równowagi między tradycjami monarchofaszystowskimi i republikańskiemi w Królestwie Baridasu. Ważnym aspektem "baridajskich patriotów" jest pełna integracja wspólnoty baridajskiej - wielkie zjednoczenie i "wewnętrzna kontrrewolucja".

Narodowa Partia Baridasu jest partią prosarmacką, upatrującą wielkość Baridasu w wielkości Księstwa Sarmacji.
S00141
numer ewidencyjny
Fryderyk von Hohenzollern
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
392,93 lt
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby