Instytucja Prywatna
Kościół Diuczej Wiary

O instytucji
rWnt15Uy.png
uvP72Dui.png

Kościół Diuczej Wiary jest zgromadzeniem skupionym na kontemplacji i umacnianiu w sobie Powagi. Drogę, po której kroczymy, wskazał nam Antoni Herman Strzałecki, Pierwszy Senator Kościoła Diuczej Wiary, Wielki Prorok i Głosiciel Powagi.

Zachowaj Powagę.
rWnt15Uy.png
S00134
numer ewidencyjny
Krzysztof Czuguł-Chan
Pierwszy Senator
Henryk Leszczyński
Arcysenator Starosarmacji i Czarnolasu
81 490,42 lt
stan konta
Czarnolas
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Złóż podanie o zatrudnienie