Instytucja Prywatna
Kowen

O instytucji
nLiA5FI.png

Jesteśmy Chaosem, który otoczył ziemię sarmacką szczelnym kokonem.
Na tej Ziemi, gdzie Ogień, Woda i Powietrze wirują w magicznym pląsie.
S00129
numer ewidencyjny
Sorcha Raven
właściciel instytucji
Yennefer von Witcher
zarządca instytucji
33,84 lt
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby