Instytucja Prywatna
Instytut Kultury Teutońskiej

O instytucji
Instytut Kultury Teutońskiej to instytucja, której głównym celem jest próba ugruntowania tła fabularnego Królestwa Teutonii, które umożliwia skuteczniejsze prowadzenie wszelkich działań fabularnych. Do zadań instytutu należy również wspieranie inicjatyw na rzecz kultury Królestwa Teutonii oraz organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach z tłem fabularnym w formie prowadzonych eventów, wątków fabularnych, opisów, artykułów, uroczystości itp.
S00119
numer ewidencyjny
Teutonia
właściciel instytucji
Alexander Rose
zarządca instytucji
17 868,66 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Auterra
lokalizacja siedziby
Pracownicy