Partia Polityczna
SRP "Pączuś"

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00116
numer ewidencyjny
Daniel January von Tauer-Krak
Przewodniczący Partii
Yennefer von Witcher
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Bazylea
lokalizacja siedziby
Członkowie partii
Wstąp w szeregi partii!