Instytucja Prywatna
Powiernictwo Eskwilińskie

O instytucji
J95Te05n.png

Powiernictwo Eskwilińskie stoi na straży terytorium dawnej Rzeczypospolitej Eskwilińskiej. Zapobiega jego wykorzystaniu wbrew intencjom twórców państwa, w szczególności przez ludzi albo organizacje, które szkodzą polskim mikronacjom. Prawo członkostwa w Powiernictwie ma każdy były obywatel eskwiliński.

Powiernictwo to ostatnia pamiątka po państwie, które niegdyś obejmowało najdalej na północ wysuniętą wyspę Archipelagu Tyrrenckiego, czyli Eskwilinię, a także północne krańce Nowego Kontynentu, czyli Osterię, zwaną także Estonią. Misją Powiernictwa jest czuwanie nad niepodzielnością tych terenów.

Powiernictwo nawet po upadku Rzeczypospolitej wypełnia jej konstytucyjną dewizę Esto perpetua! - Niech trwa wiecznie!
S00110
numer ewidencyjny
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Eldorat
lokalizacja siedziby