Ród Szlachecki
Dom von Thorn

O instytucji
Senior Domu von Thorn

Hewret von Thorn
AF166.png


Starszyzna Domu von Thorn

Robert von Thorn
RQliMX3p.png
Henryk von Thorn-Leszczyński
23Op3avj.png
Krzysztof von Thorn-Macak
0ZPiPJQS.png


Herold Domu von Thorn

Aleksander Damian Chojnacki
UgeYxPZu.png

Maester Domu von Thorn

Orjon von Thorn-Surma
vP36N36F.png

Członkowie Domu von Thorn

Mateusz von Thorn-Chojnacki
20vndsWA.png
Marek
Chojnacki

C45E1p2m.png
Bartosz
von Thorn-Janiczek

4GDrkfD8.png
Irmina
de Ruth y Thorn

wA6ZzFKH.png
Jan Dagobard
von Thorn-Maikowski

zgg0ajMp.png
yVUJVEX3.pngNrA6EI87.png


Fundacja Domu von Thorn została powołana do życia przez członków Rodu von Thorn w październiku 2015 roku. Celem fundacji jest wspomaganie najbardziej wartościowych inicjatyw i mieszkańców Księstwa Sarmacji. Ze środków Fundacji dofinansowywane są ambitne, wartościowe projekty kulturalne, sportowe, samorządowe i medialne oraz ich twórcy.

Decyzje Fundacja podejmuje poprzez większość osób zasiadających w Radzie Kuratorów. Rada samodzielnie wyszukuje i wskazuje projekty, które mogą otrzymać wsparcie Fundacji, jednak jednocześnie istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie poprzez złożenie wniosku na ręce jednego z członków Rady Kuratorów.

W celu realizacji swych zadań Fundacja:
  • funduje stypendia dla uzdolnionych Sarmatów za ich działalność polityczną, sportową, czy samorządową - dostępne jako dodatek motywacyjny dla każdego mieszkańca KS, który zamieszkuje w KS ponad pół roku, wykazuje się aktywnością na poziomie dobrego obywatela i ma ponadstandardowe dokonania w swej działalności;
  • funduje stypendia dla młodych twórców kultury w Sarmacji - dostępne jako pomoc finansowa i wsparcie motywacyjne dla tych mieszkańców, którzy w KS przebywają nie dłużej niż pół roku i wykazali się obiecującymi dokonaniami na niwie kulturowej i medialnej;
  • organizuje konkursy;
  • sponsoruje mniejsze inicjatywy;
  • prowadzi Galerię von Thorn;

Programy stypendialne Fundacji zakładają wypłatę znaczącej sumy w maksymalnie pięciu, wypłacanych co miesiąc transzach. Warunkiem wypłat jest aktywność stypendystów na polu ich działalności. Dodatkowym elementem stypendiów jest wsparcie merytoryczne, organizacyjne przez Fundację Domu von Thorn oraz działania promocyjne dzięki współpracy z różnymi redakcjami w Sarmacji.

Konkursy organizowane przez Fundację dotyczyć mogą różnorakich aspektów działalności w świecie wirtualnym.

Zasady sponsoringu inicjatyw są ustalane każdorazowo z organizatorem ubiegającym się o wsparcie, lub wsparcie takie otrzymującym z inicjatywy Fundacji.

Rada Kuratorów to grupa złożona z dwóch członków Domu von Thorn oraz Mecenasów Fundacji, którzy wsparli jej działalność kwotami powyżej 100 000 libertów.

tcK50li5.png
S00096
numer ewidencyjny
Bartosz von Thorn-Janiczek
Senior Rodu von Thorn
brak zarządcy
Maester Domu
0,00 lt
stan konta
Eldorat
przynależność administracyjna