Instytucja Prywatna
Sejmik Koronny

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
S00081
numer ewidencyjny
Starosarmacja
właściciel instytucji
Prokrustes
Marszałek Sejmiku
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby