Instytucja Prywatna
Ferski Ośrodek Kultury i Promocji

O instytucji
Ferski Ośrodek Kultury i Promocji z siedzibą w mieście Fer jest instytucją kultury oraz promocji prowincji Gellonii i Starosarmacji. Prowadzimy szeroką działalność w zakresie kultury i sztuki, promocji oraz sportu i rekreacji. Organizujemy imprezy estradowe, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, wystawy, konkursy, plenerowe imprezy masowe, okolicznościowe, sportowo-rekreacyjne, warsztaty.
Proponujemy udział w klubach i sekcjach zainteresowań. Poprzez nowe inicjatywy kulturalne i promocyjne staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Księstwa oraz zachęcić ich do zamieszkania w prowincji.

Nasze zadania statutowe realizujemy w dobrze wyposażonej bazie, na którą składa się kilka obiektów o różnym charakterze. Znajdują się w nich m.in.:
-Dom Kultury (siedziba ośrodka);
-Stadion;
-Hala Sportowa;
-Teatr;
-Opera;

Współpracujemy z wieloma instytucjami kultury, agencjami artystycznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami oświatowymi i naukowymi. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, chętnie podejmując współpracę przy realizacji nowatorskich przedsięwzięć artystycznych.
S00077
numer ewidencyjny
Adunaphel Kovall
Założyciel
0,00 lt
stan konta
Fer
lokalizacja siedziby