Instytucja Prywatna
Awara Sarmacka

O instytucji
RI16D8Rr.png

Starosarmacka Żegluga Kupiecka została powołana do życia 27 czerwca 2020 r. w związku z dynamicznym rozwojem handlu morskiego oraz potrzebą utrzymania i rozwoju floty handlowej oraz infrastruktury lądowej. SŻK zrzesza dobrowolnie armatorów których porty macierzyste zlokalizowane są w Starosarmacji.

Lista okrętów
Prokrust Zombiakov
  • Zgon Gellonii (I Oficer, Prokrust Zombiakov )
  • Umarlak Ferski (I Oficer, Prokrust Zombiakov )
  • Grabarnia (I Oficer, Anhello Kadaversky)
  • Intendentura (I Oficer, Hektor Mortis)
  • Książęce Zwłoki (I Oficer, Fortynbras Appolloński)
  • Korak (I Oficer, Zrzędzisław ze Zrzędowa)
  • Dur (I Oficer, Grążel Jażwiński)
  • Erozja Monarchii (II Oficer, Robert Łukasz Jan Mikołaj)

Zarządzane porty
  • Grodzisk
S00076
numer ewidencyjny
Prokrustes
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby