Instytucja Prywatna
Sarmacki Związek Sportów Zimowych

O instytucji
T2FeJ4DX.png

Sarmacki Związek Sportów Zimowych został powołany w 2019 r. w Starosarmacji celem propagowania zdrowego trybu życia i kultury fizycznej na każdym etapie życia. Od bobasów po zombie.
S00072
numer ewidencyjny
Prokrustes
Starszy Instruktor
brak zarządcy
Młodszy Instruktor
416,56 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby