Partia Polityczna
Mniejszość Dreamlandzka

O instytucji
herb_KD.gif

STOWARZYSZENIE

MNIEJSZOŚĆ DREAMLANDZKA


Zrzeszamy dawnych oraz obecnych obywateli Królestwa Dreamlandu, którzy wyemigrowali w granice rzeczypospolitej sarmackiej.

Adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie „Mniejszość Dreamlandzka”
ul. Moralności 2
M00003 Almera

lub

Stowarzyszenie „Mniejszość Dreamlandzka” — biuro w Eldoracie
pl. Wielu Narodów 18/19
M00009 Eldorat
S00071
numer ewidencyjny
Siergiusz Asketil
Przewodniczący Partii
Alfred
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Almera
lokalizacja siedziby
Członkowie partii