Partia Polityczna
Sarmacka Partia Narodów

O instytucji
XVTWio80.png


Sarmacka Partia Narodów (SPN) jest partią, której głównym celem jest polityczna promocja jej członków poprzez stopniowe wdrażanie ich w życie polityczne Księstwa Sarmacji.

Głównym celem partii jest połączenie sił sympatyków monarchii oraz demokratów ku chwale całej Sarmacji.

W wyborach do Sejmu w grudniu 2015 roku lider partii startował w koalicji RSO-SPN.
Mrw3Ozdx.png
Laurencjusz Ma Hi wicehrabia at Atera (AF766, Korona Księstwa Sarmacji) - Czasem trochę kontrowersyjny obywatel Księstwa Sarmacji, który z chęcią pomaga zaaklimatyzować się nowym mieszkańcom. Jego zacięcie militarne swego czasu zaowocowało likwidacją Obrony Cywilnej i Książęcej Straży Ogniowej poprzez wprowadzenie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Gwardii Narodowej, którego był autorem jako Sekretarz ds. służb cywilnych w MSW. W Gellonii i Starosarmacji pełnił funkcję Komisarza Obrony Cywilnej w Ferze oraz był redaktorem dwutygodnika "GiSletter". Jako Komendant KGB i Komisarz OC z powodzeniem uczestniczył w akcjach antykryzysowych podczas likwidacji skutków kilku kataklizmów takich jak "Pożar w Markonie", "Tsunami w Fer", "Skażenie w Grodzisku", czy "Operacja Freedom" w Awarze Południowej u boku jednostek Książęcych Sił Zbrojnych. Były urzędnik jako Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu, Wójt Slipyjowa oraz poprzedni Pisarz Królestwa Baridasu i redaktor naczelny "Herolda". Pełnił funkcje członka PKOJ i członka Książęcej Komisji Wyborczej. Obecnie powtórnie wybrany jako Marszałek Dworu Królestwa Baridasu i powtórnie jako Wicemarszałek Kapituły Sclavinii, a także od niedawna Wicemarszałek Sejmiku Koronnego i początkujący współtwórca prawa Korony Księstwa Sarmacji. Założyciel i przewodniczący Sarmackiej Partii Narodowej. Wnikliwy obserwator życia społecznego w Księstwa Sarmacji, sprawny administrator i oddany służbie Komendant WKU w Książęcych Siłach Zbrojnych. Orędownik wprowadzenia zmian związanych z reformą Poczty Baridajskiej, w której zamierza zreformować system emisji znaczków. Założenia programowe SPN na obecną kadencję.

Założyciel partii wywodzi się z Towarzystwa Przyjaciół Feru. Z listy wyborczej tej partii startował w wyborach do Sejmu Księstwa Sarmacji XLV kadencji.
BAoQEK4H.png
S00070
numer ewidencyjny
Laurẽt Gedeon I
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
Fer
lokalizacja siedziby
Członkowie partii
Wstąp w szeregi partii!