Partia Polityczna
Front Robót

O instytucji
Front Robót

W dzikich lasach, pod wysokim drzewem siedzi lis i patrzy w górę. Nad nim, na gałęzi siedzi kruk który trzyma w dziobie ser... Wszyscy znamy tę bajkę. I tak wygląda polityka sarmacka, nieco zastała...

Chcemy to zmienić, nie będziemy kłócić się o ser, kiedy można upolować jelenia. I to jest droga którą zamierzamy podążać. Front Robót to nazwa-hasło, nasze plany, nasze działania skupiają się na ciągłej pracy i szukaniu nowej pracy. Jest rzeczą oczywistą, że aktywność potrzebuje bodźców. Na tym się skupimy, będziemy tworzyć nowe pola aktywności, wspomożemy w budowaniu tej aktywności przez nowe osoby,

Sama aktywność nie tworzy jednak całego Księstwa i nowość nie musi tworzyć chaosu. W naszym programie znajdą się postulaty większej integracji prawa. Narzucimy ramy na procedury, tak by w przyszłości nowe przestrzenie wprowadzać łatwiej i prościej.

Szanujemy tradycję, budujemy nasz program na zwyczajach i dobrych schematach. Czujemy się odpowiedzialni za Sarmację i będziemy dążyć do rozkwitu naszej kultury na nowo interpretując przeszłość, by tworzyć przyszłość.

a4NchRw5.png
S00061
numer ewidencyjny
Wincenty Wałachowski
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,01 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Eldorat
lokalizacja siedziby
Członkowie partii