Instytucja Prywatna
Pro Sclavinis

O instytucji
g3FLLz2p.png

Pro Sclavinis jest organizacją działającą na rzecz rozwoju i aktywizacji Konsulatu Sclavinii. Podejmiemy wszelkie możliwe działania, by Konsulat Sclavini był miejscem które...:
□ budzi zachwyt aktywnością mieszkańców i tubylców, wspiera rozwój samorządności sclavińskiej
□ charakteryzuje się bogactwem i różnorodnością flory i fauny, będący chlubą naszego regionu
□ wspiera inicjatywy prosclavińskie i rozwój naszej kultury.

Swoje cele pragniemy zrealizować m.in poprzez:
□ czynne i bierne wspieranie rozwoju ekosystemu w KS, a w szczególności w stołecznym mieście Eldorat
□ czynny udział w wydarzeniach lokalnych (w tym ich inicjowanie)
□ wspieranie kultury sclavińskiej poprzez czynny udział Ostatecznej Krucjacie
□ konkursy, wyzwania, wyzwania, wyzwania i wszelkie działania Pro Sclavińskie!
S00058
numer ewidencyjny
Malcher Estery Naw
właściciel instytucji
Michal Malys
zarządca instytucji
260,94 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Eldorat
lokalizacja siedziby