Instytucja Prywatna
System Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii

O instytucji
GcO5P35c.png

System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Wnioski o nabycie gruntu należy składać, po dokonaniu rejestracji w Systemie Ewidencji Gruntów, za pośrednictwem Forum Centralnego. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków.


Prosimy nie korzystać z opcji „Złóż podanie o zatrudnienie” bez uprzedniego kontaktu z osobą stojącą na czele instytucji. Aktualne oferty pracy są dostępne na forum Konsulatu Sclavinii — zapraszamy!

instytucja.png
S00054
numer ewidencyjny
własność państwowa
właściciel instytucji
Andronik
zarządca instytucji
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Eldorat
lokalizacja siedziby