Instytucja Prywatna
Obserwator Nowoteutoński

O instytucji
AGL9dE9j.png


Obserwator Nowoteutoński - nowoteutońskie czasopismo lokalne, z siedzibą w Złotym Grodzie.
S00053
numer ewidencyjny
brak zarządcy
zarządca instytucji
75,66 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Złoty Gród
lokalizacja siedziby