Instytucja Prywatna
Teutoński Insytut Architektury

O instytucji
Fundusz Kulturowy Królestwa Teutonii to instytucja podległa Radzie Królestwa Teutonii zajmująca się gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków finansowych na cele związane z rozwojem teutońskiej kultury.

Jeśli pragniesz zrealizować jakiś projekt, który wzbogaci kulturę Teutonii i potrzebujesz wsparcia finansowego zgłoś się bezpośrednio do Lorda Kustosza lub Lorda Koadiutora Królestwa Teutonii.
S00046
numer ewidencyjny
Teutonia
właściciel instytucji
Andrzej Fryderyk
zarządca instytucji
18 300,67 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Srebrny Róg
lokalizacja siedziby
Pracownicy