Instytucja Prywatna
Teutoński Insytut Architektury

O instytucji
TIA
S00046
numer ewidencyjny
Teutonia
właściciel instytucji
Andrzej Fryderyk
zarządca instytucji
18 352,67 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Srebrny Róg
lokalizacja siedziby
Pracownicy