Instytucja Prywatna
Agni y Nebo Korpo

O instytucji
Agni y Nebo Korpo jest prywatnym thinktankiem i przedsiębiorstwem które stawia sobie za cel rozwój naukowo-techniczny. Angażujemy się w projekty które stawiają przed nami ambitne cele. Głównym impulsem powołania Korporacji był start Sarmackiego Programu Kosmicznego.

ANKo zajmie się również działaniami na rzecz obronności i tworzeniem nowego typu kontentu dla naszych obywateli.
S00045
numer ewidencyjny
Sereus von Ahabejż
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,28 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Almera
lokalizacja siedziby