Instytucja Prywatna
Teutońska Lwia Gwardia Królewska

O instytucji
lPlZ6AUX.png

Wc5jErmB.png

Teutońska Lwia Gwardia Królewska, w skrócie TLGK to organizacja paramilitarna podległa Królowi wykonująca zadania z zakresu ochrony osób i obiektów ważnych dla interesów Teutońskich, promowania i bronienia idei Teutonizmu przed jej parszywymi wrogami oraz pilnowania porządku publicznego. Oprócz tego, TLGK wykonuje wiele innych zadań, jak eskorty czy inne rozkazy Króla.

Lwia Gwardia to To lew stojący na straży Króla Teutonii i jego rodziny. To tarcza broniąca honoru, interesu i dobrego imienia Królestwa oraz Narodu Teutonii. To miecz rażący odwiecznych wrogów społeczeństwa teutońskiego. To bat zapewniający ład i porządek publiczny w Teutonii. To siła rozbudzająca teutonizm zagnieżdżony w sercu każdego Teutończyka.

VylaH517.png
S00041
numer ewidencyjny
Teutonia
właściciel instytucji
Cillian Saerucaeg
Komendant Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej
24 227,08 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Złoty Gród
lokalizacja siedziby